Prodej majetku

Prodej nemovitosti KSUL 74 INS 13064/2014 Matějková - Chabařovice

Datum a místo prohlídky nemovitosti

5.1.2017 v 10:30

Roudníky 55, Chabařovice


Podrobný popis

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 108 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 338 m2

Součástí je stavba: Roudníky, č.p. 55, bydlení

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 108

- pozemek p.č. 825/8 - zahrada, evidovaná výměra 60 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Ústí nad Labem, pro obec Chabařovice a k.ú. Roudníky, na LV č. 67.