Dostali jste se do finančních potíží? Obraťte se na naši insolvenční kancelář.

Vše co zajišťujeme, je promyšlené do posledního detailu.


 NALEZNEME ŘEŠENÍ

SPOLUPRÁCE S KLIENTY


DOKONČÍME VŽDY VČAS


Insolvenční kancelář

Ing. Soňa Krčová, MBA

Insolvenční správce, likvidátor

Sídlo insolvenčního správce:

U Důlňáku 225/66
717 00 Ostrava - Bartovice
Česká republika

tel.: +420 724 331 587
e-mail: oddluzeni3@seznam.cz

Asistentka IS
Ing. Kateřina Branžovská
tel.: +420 773 780 476

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím tohoto formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. 

Informace o zpracování osobních údajů

Níže se můžete seznámit s informacemi o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s předáním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (Nařízení):

Správce osobních údajů: oddluzeni3@seznam.cz

Rozsah poskytovaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, předaná zpráva

Účel poskytování osobních údajů: zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím kontaktního formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu splnění účelu, tj. zajištění zpětné vazby ke vzkazu a další komunikace, která s ním souvisí.

Třetí osoby (zpracovatelé), které mohou mít přístup k osobním údajům: Správce pro zajištění zpracování osobních údajů využívá také svou asistentku. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email (doplnit). Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro zajištění zpětné vazby k Vámi předanému vzkazu. V případě, že udělený souhlas odvoláte, nebude též možné zajistit zpětnou vazbu k Vašemu vzkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na email oddluzeni3@seznam.cz

.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ing. Soňa Krčová, MBA